دارای چندین نمایندگی در نقاط مختلف شهر رشت
وکلیه ی شهرهای استان گیلان
در صورت نیاز بادفتر مرکزی هماهنگی نمایید

۰۱۳۴۲۹۹۲

دفتر مرکزی :

رشت،پل جانبازان،نبش کوچه ابوذر طالقانی

۰۹۱۱۱۳۸۱۸۲۶ – ۰۱۳۴۲۹۹۲

گیلان باتری سینا (شعبه جدید) :

رشت ، فلکه گاز ، جنب تعاونی مصرف اداره برق